top of page
richard-en-sabrina.jpg

"De stem die de wereld deed schudden"

Ontmoet de stichter van HVK, Richard en Sabina Wurmbrand.

Richard Wurmbrand is de grondlegger van het werk van Hulp aan de Verdrukte Kerk. Hij bracht vanwege zijn geloof veertien jaar in communistische gevangenissen door. Daarna reisde hij de hele wereld rond om aandacht te vragen voor de situatie van christenen in Oost-Europa en de Sovjet-Unie.

DE STEM DIE DIT WERK STARTTE: Service

Richard Wurmbrand (1909-2001)

Richard Wurmbrand werd op 24 maart 1909 geboren in een Joodse familie in Boekarest (Roemenië). Op 26 oktober 1936 trouwde hij met zijn vrouw Sabina. Na hun huwelijk kwamen ze eind jaren dertig tot geloof. Richard en Sabina kregen één zoon die zij Mihai (Michael) noemden.

Roemenië stond aan de kant van Duitsland in de oorlog tegen Rusland en ontving de Duitse strijdkrachten. Richard Wurmbrand, die inmiddels dominee was, nam actief deel aan evangelisatiecampagnes onder de bezettende legermacht. Onder het Nazibewind werden Richard en Sabina herhaaldelijk gearresteerd en mishandeld. De familie van Sabina kwam om bij de massale uitroeiing van Joden in concentratiekampen.

DE STEM DIE DIT WERK STARTTE: Wie wij zijn

Communisten

Na de tweede wereldoorlog namen de communisten de macht over in Roemenië en Russische troepen overstroomden het land. Wurmbrand startte met evangelisatiewerk onder zijn eigen onderdrukte landgenoten en onder de Russen.

In 1945 woonden Richard en Sabina het ‘Congres van Erediensten’ bij. Toen vele geestelijke leiders naar voren kwamen om hun trouw te betonen aan het nieuwe communistische regime, zei Sabina tegen haar man dat hij ‘deze schaamte moest afvegen van het gelaat van Jezus’. Wetende wat de gevolgen zouden zijn, stapte Richard naar voren en zei de vierduizend afgevaardigden dat het hun plicht als christen was om alleen Christus te verheerlijken.

DE STEM DIE DIT WERK STARTTE: Wie wij zijn

14 jaar gevangen

Op zondagmorgen 29 februari 1948 arresteerde de geheime politie Richard Wurmbrand terwijl hij onderweg was naar de kerk. Hij werd in een cel alleen opgesloten en kreeg de naam ‘Gevangene Nr. 1.’

In 1950 werd ook Sabina gearresteerd. Ze werd veroordeeld tot dwangarbeid in de Donau delta. Mihai, hun negenjarige zoon, werd thuis alleen achtergelaten. In 1953 kwam Sabina vrij. Men vertelde haar dat haar man in de gevangenis was omgekomen.

In 1956 werd Richard vrijgelaten, na een verblijf van acht en een half jaar in de gevangenis. Hij was vreselijk gemarteld en gewaarschuwd om nooit meer te prediken. Zodra hij echter vrij was, pakte hij zijn werk weer op. In 1959 werd hij opnieuw gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Onder andere door politieke druk uit Westerse landen werd Richard in 1964 vervroegd vrijgelaten.

December 1965 werd het gezin Wurmbrand door Westerse christenen vrijgekocht uit Roemenië voor een losprijs van $ 10.000. De geheime politie waarschuwde hem opnieuw dat hij moest zwijgen. Korte tijd na zijn vrijlating getuigde hij in Washington D.C. voor de interne veiligheidscommissie van de Amerikaanse Senaat. Zijn verhaal verspreidde zich razendsnel over het land en de wereld en hij kreeg honderden verzoeken om te komen spreken.

DE STEM DIE DIT WERK STARTTE: Wie wij zijn
Richard W.jpg

"STEM DER MARTELAREN"

Vanaf die tijd begonnen Richard en Sabina met internationale spreekbeurten waarin ze de mensen bekend maakten met de wreedheden die begaan werden tegen hun broeders en zusters in communistische landen. Als gevolg hiervan zijn HVK en haar zusterorganisaties ontstaan. Wurmbrand was hier tot op hoge leeftijd nauw bij betrokken.

Tijdens zijn leven schreef Wurmbrand diverse boeken. Het meest bekend is het boek ‘Gemarteld om Christus’ wil’. Sabina Wurmbrand schreef ook een boek, dat de titel ‘Richards vrouw’ kreeg.

Sabina Wurmbrand is overleden op 11 augustus 2000 en wordt herinnerd als een integere vrouw met een groot geloof en een buitengewone toewijding. Richard Wurmbrand overleed op 17 februari 2001.

Wurmbrands getuigenis spoort ons aan om ons werk ten dienste van vervolgde christenen met daadkracht voort te zetten en een stem te zijn van christenen die vandaag de dag lijden vanwege hun geloof in Christus.

DE STEM DIE DIT WERK STARTTE: Wie wij zijn

Ons ontstaan

In 1965 verlieten Richard en zijn vrouw Sabina Roemenie en begonnen met internationale spreekbeurten waarin ze de mensen vertelden over de wreedheden die begaan werden tegen christenen in communistische landen.

Tijdens deze toespraken werden christenen aangeraakt en op vele plaatsen wilden zij iets doen voor de vervolgden. Richard moedigde hen aan om zich te organiseren; in verschillende Europese landen, en ook in Canada, Australië, Brazilië, enzovoort… ontstonden de “Wurmbrand-stichtingen”. Deze zouden zich later organiseren in een overkoepelende organisatie “International Christian Organisation” (ICA).

Op initiatief van de Duitse zending HMK startte Jozsef Verteties (uit Hongarije) op 26 Oktober 1971 een vereniging in België om christenen in vervolgde landen te steunen. Deze ‘Vereniging voor de Stille Kerk’ was gezeteld in Verviers.

Drie jaar later, na een toespraak van Richard Wurmbrand in België, namen Nestor Vandenberghe en zijn echtgenote Yvette in 1974 de leiding over en begonnen de eerste Vlaamse nieuwsbrieven te versturen.

In 1981 wordt de “vzw Christelijke Bond Ondergrondse Kerk” officieel opgericht. In die periode was de aandacht en inzet gericht op de Oostbloklanden, waar christenen gebukt gingen onder vervolging vanuit het Sovjet-regime.

De naam van CBOK werd in 1993 gewijzigd naar “Hulp aan de Verdrukte Kerk”.

DE STEM DIE DIT WERK STARTTE: Over ons

Vandaag de dag worden christenen  nog steeds vervolgd omwille van hun geloof in Jezus Christus. Mannen, vrouwen en kinderen worden aangevallen, mishandeld, gevangengezet en zelfs vermoord omdat ze geloven in God.


Hulp aan de Verdrukte Kerk wil naast hen staan die lijden in Jezus naam. We geven praktische en bemoedigende steun in de meest gesloten en gevaarlijke landen. Daarnaast willen we de "vrije" kerk wakkerschudden en oproepen tot éénheid. Bid voor onze broers en zussen die vervolgd worden en zet je in om hun te steunen op jou eigen manier.

DE STEM DIE DIT WERK STARTTE: Over ons

Blijf betrokken!

GRATIS MAANDBLAD
Blijf op de hoogte.

STEUN
Help vervolgde christenen met uw gift.

OVER ONS
Ontdek ons werk.

Hebt u nog vragen of opmerkingen?
Contacteer ons dan via dit formulier of via de onderstaande gegevens.

DE STEM DIE DIT WERK STARTTE: Contact
bottom of page